Tảo hôn và những câu chuyện buồn, Kỳ 3: Cần giải pháp đồng bộ và chế tài đủ mạnh

Huệ Dinh 21:02, 26/02/2023

Thực tế cuộc sống đã chứng minh, tảo hôn không chỉ thể hiện sự lạc hậu mà còn cản trở phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để Thái Nguyên không còn vấn nạn tảo hôn lại là vấn đề không hề dễ dàng. Nhất là khi ở nhiều nơi, hủ tục này đã truyền từ đời ông bà, bố mẹ sang đời con, cháu...