Mang phúc lợi đến người lao động

Vũ Công 16:37, 06/03/2023

Xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với các đối tác, đơn vị triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động...