Dự án Tuyến đường liên kết: Quyết không để chậm tiến độ

Hạ Liên 08:58, 15/03/2023

Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc (Dự án Tuyến đường liên kết) là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh và là dự án giao thông do tỉnh làm chủ đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương lân cận phát triển. Chính vì thế, việc triển khai Dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, chủ đầu tư, các địa phương liên quan và người dân...