Vùng cao Tràng Xá giải "bài toán" giảm nghèo

Hoàng Hưng 10:20, 02/10/2023

Những năm gần đây, xã vùng cao Tràng Xá (Võ Nhai) đã có nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, giúp đời sống của người dân ấm no hơn. Đặc biệt, nỗ lực giảm nghèo đã góp phần tích cực giúp địa phương hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới...