Nhọc nhằn y tế thôn bản vùng cao

Tùng Lâm 15:11, 22/09/2023

Trong số trên 2.000 nhân viên y tế thôn bản hiện có, số người hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng cao của Thái Nguyên chiếm khoảng 30% (tập trung chủ yếu ở 4 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao). Do trình độ dân trí thấp, đời sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn nên đội ngũ y tế thôn bản gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...