Ngăn chặn cháy, nổ từ mỗi gia đình

Nhị Hà 15:22, 14/09/2023

Theo thống kê, hầu hết các vụ cháy nổ có nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan, bất cẩn của hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh… Chính vì vậy, ý thức phòng ngừa và chủ động biện pháp chữa cháy có vai trò rất quan trọng, nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản...