Vùng cao Võ Nhai sẵn sàng bước vào năm học mới

Thúy Hằng 10:00, 15/08/2023

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học 2023 - 2024, đến thời điểm này các trường trên địa bàn huyện vùng cao Võ Nhai đã cơ bản hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, tuyển sinh… sẵn sàng đón chào năm học mới...