Dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp Thái Nguyên: Rà soát kỹ để sớm giải quyết vướng mắc

Trần Quyền - Quốc Tuân 09:51, 19/09/2023

Theo chủ đầu tư và chính quyền địa phương, Dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp Thái Nguyên tại xã Minh Đức, TP. Phổ Yên (Dự án), đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện để triển khai theo quy định. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư bắt đầu xử lý mặt bằng thì một số người dân trong khu vực không đồng thuận. Đây là một trong những vấn đề đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khẩn trương giải quyết...