Tập trung điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực

Nhị Hà 11:09, 29/08/2022
 

Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động và cho ý kiến về một số nội dung liên quan (ảnh).

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đã ban hành các văn bản theo quy định của Trung ương như: Quy chế làm việc; chương trình công tác; xây dựng dự thảo quy chế về công tác kiểm tra, giám sát; thành lập Tổ giúp việc gồm 16 thành viên. Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Việt Á, tiêu cực ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trên địa bàn tỉnh; rà soát các cuộc thanh tra về y tế; các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi…

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo nghe báo cáo, tiến độ giải quyết một số vụ việc liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai, lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ. Đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh bám sát quy chế của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo tính độc lập, đúng quy định. Cơ quan chức năng tập trung điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn bản và ban hành để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới…