Đại Từ: 54 học sinh THPT được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Bích Đào (Đại Từ) 13:35, 15/05/2023

Ngày 15-5, Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2023 cho 54 học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Đợt này, Trường THPT Nguyễn Huệ có 16 học sinh tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong ảnh: Tiết học ngoại khóa với nghệ nhân người dân tộc thiểu số tại Nhà trường. Ảnh: T.L

54 em được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này đều là những học sinh xuất sắc, có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại 3 trường THPT gồm: THPT Đại Từ 26 em, THPT Lưu Nhân Chú 12 em và THPT Nguyễn Huệ 16 em.

Trong thời gian từ ngày 15 đến 19-5, các em học sinh sẽ được tìm hiểu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Song song với kiến thức lý luận, các học viên được tham quan thực tế tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên) và Tân Trào (Tuyên Quang).

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh bậc THPT nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các trường phổ thông được huyện Đại Từ thực hiện từ năm 2021. Qua đó vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận sự nỗ lực của những quần chúng là học sinh ưu tú, vừa tạo môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ. Đây cũng là giải pháp để Đảng bộ huyện Đại Từ hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng đạt trên 2,5% so với tổng số đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.