Nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên ở Phổ Yên

Hải Hằng 17:24, 18/09/2023

Những năm qua, Đảng bộ TP. Phổ Yên luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Thông qua nhiều giải pháp khả thi, chất và lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên.

Lãnh đạo TP. Phổ Yên trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Kết cấu thép và Xây dựng Tân Khánh, ở phường Đắc Sơn.
Lãnh đạo TP. Phổ Yên trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP Kết cấu thép và Xây dựng Tân Khánh, ở phường Đắc Sơn.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phổ Yên, cho biết: Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, trẻ hóa đội ngũ, không ngừng nâng cao sức mạnh cho Đảng. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng bộ TP. Phổ Yên thường xuyên tập trung phát triển đảng viên. Thông qua nhiều giải pháp hữu hiệu, Đảng bộ thành phố đã khắc phục được những khó khăn để đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, đồng thời yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, đề nghị kết nạp những quần chúng ưu tú đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng.

Đối với các đảng bộ xã, phường, thành phố xác định giải pháp quan trọng là công tác tạo nguồn, vì thế Thành ủy đã giao nhiệm vụ cho các chi, đảng bộ thực hiện rà soát danh sách quần chúng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, hội viên…

Những người đủ điều kiện sẽ được tạo điều kiện bồi dưỡng nhận thức về Đảng, làm thủ tục kết nạp Đảng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 237 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 122 học viên.

Bên cạnh đó, Thành ủy cũng giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi bộ, đảng ủy các xã, phường. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ, nắm bắt tình hình của từng tổ chức đảng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, từ đó có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Là địa phương có nhiều nhà máy, xí nghiệp, tập trung lượng lớn lao động trẻ, với trên 850 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 67 nghìn công nhân, lao động, thành phố quan tâm “ươm mầm” phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

Thành ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở và đoàn thể trong doanh nghiệp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, để đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Nhiều doanh nghiệp cũng xây dựng kế hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn những lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích vào Đảng.

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy Phổ Yên đã quyết định thành lập 3 chi bộ doanh nghiệp, trực thuộc đảng bộ các xã, phường với 19 đảng viên, nâng tổng số doanh nghiệp có chi bộ đảng lên gần 10 doanh nghiệp, với khoảng 100 đảng viên.

Đồng chí Ngô Văn Do, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, cho biết: Nếu như năm 2015, Đảng bộ chỉ có trên 260 đảng viên và ở nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi năm, Đảng bộ chỉ kết nạp được từ 5-9 đảng viên, thì bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, trong vòng hơn 2 năm, Đảng bộ đã có thêm 50 đảng viên mới. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ kết nạp được 8 đảng viên mới, hoàn thành kế hoạch cả năm 2023.

Bằng những giải pháp tích cực, việc kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ TP. Phổ Yên đã thu được kết quả tốt, chất lượng đội ngũ đảng viên cũng có chuyển biến tích cực, trình độ học vấn và chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Nếu như năm 2021, Đảng bộ thành phố Phổ Yên kết nạp 231 đảng viên mới, tăng 3% so với năm 2020, thì năm 2022 kết nạp được 242 đảng viên mới, tăng 3,1% so với năm 2021, tăng 0,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. 8 tháng qua, Đảng bộ kết nạp được 140 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên gần 9.000 người, sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 1 đảng bộ và 2 chi bộ doanh nghiệp Nhà nước, 4 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, 1 chi bộ trong doanh nghiệp FDI.