Trên 3.000 học sinh được cấp phát gạo theo Nghị định 116

Hằng Nga 17:04, 03/02/2023

Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường tổ chức rà soát số học sinh được hưởng chính sách để hỗ trợ theo đúng quy định.

Học sinh Trường THPT Định Hóa nhận gạo hỗ trợ.
Học sinh Trường THPT Định Hóa nhận gạo hỗ trợ.

Theo đó, học sinh thuộc diện thụ hưởng chính sách này mỗi tháng được hỗ trợ 15kg gạo.

Trong học kỳ I năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cấp phát 182.610kg gạo cho 3.035 học sinh tiểu học, THCS, THPT của 6 huyện, thành phố, gồm: Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Bình và TP. Thái Nguyên.

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa yên tâm đến trường.

Từ đó góp phần giúp các trường thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.