Tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 6 vào các trường nội trú THCS

Hằng Nga 14:13, 16/03/2023

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS tại các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương và Đồng Hỷ. Để tiếp tục duy trì, thực hiện mục tiêu huy động 8% học sinh (HS) người dân tộc thiểu số (DTTS) được học tại các trường nội trú, năm học 2023-2024, UBND tỉnh đã quyết định tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 6 vào các trường nội trú THCS (mỗi trường 90 chỉ tiêu).

Năm học 2023-2024, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Hỷ được tuyển 90 chỉ tiêu lớp 6.
Năm học 2023-2024, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Hỷ được tuyển 90 chỉ tiêu lớp 6.

Về đối tượng tuyển chọn: HS là người DTTS mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi; xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Học sinh DTTS rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người. Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS những HS là người DTTS rất ít người, gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.  HS tiểu học thuộc đối tượng tuyển chọn đã nêu trên đạt giải cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Về nguyên tắc xét tuyển, ưu tiên xét tuyển: Xét tuyển hết số HS thường trú ở các xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền; nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp đối với HS ở các địa bàn khác. Trường phổ thông dân tộc nội trú được tuyển không quá 10% HS là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hàng năm.