Huyện Phú Bình đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Vi Vân 15:27, 11/05/2023

Ngày 11-5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ (XMC) mức độ 2 tại huyện Phú Bình.

Đoàn công tác kiểm tra công tác xóa mù chữ tại huyện Phú Bình
Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Phú Bình.

Huyện Phú Bình hiện có 61 trường mầm non, tiểu học và THCS. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, XMC huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và nhà trường điều tra đến từng gia đình nhằm thu thập thông tin chính xác về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch XMC phù hợp với thực tiễn tại địa phương; huy động 100% học sinh trong độ tuổi phải phổ cập ra lớp…

Kết quả, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn XMC mức độ 2 (hoàn thành Chương trình giáo dục tiểu học); huyện Phú Bình đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Theo kết quả điều tra, năm 2022, số người từ 15 đến 25 tuổi biết chữ mức độ 1 (hoàn thành lớp 3 Chương trình giáo dục tiểu học) và mức độ 2 trên địa bàn huyện Phú Bình chiếm tỷ lệ 100% (23.789 người); số người từ 15 đến 35 tuổi biết chữ mức độ 1 và mức độ 2 đạt 100%; số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1 là 108.184 người (chiếm tỷ lệ 99,99%) và mức độ 2 là 108.733 người (chiếm tỷ lệ 99,98%). Trên địa bàn còn 11 trường hợp mù chữ, thuộc xã Bàn Đạt (4 trường hợp) và xã Tân Thành (7 trường hợp).

Ngoài ra, địa phương vẫn gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng mù chữ tham gia lớp XMC, nguyên nhân là do các đối tượng tuổi đã cao nên ngại đi học.

Sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực tế tại địa phương, Đoàn công tác đề nghị huyện Phú Bình đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các đối tượng tham gia học lớp XMC; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy vai trò, trách nhiệm của các trung tâm học tập cộng đồng…