Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở Phú Bình: Còn nhiều vướng mắc

Vi Vân 09:40, 09/08/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), huyện Phú Bình đã và đang nỗ lực triển khai nội dung này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, địa phương gặp phải một số khó khăn, vướng mắc.

Hệ thống máy tính và máy scan tại Bộ phận Một cửa xã Bàn Đạt chưa đáp ứng nhanh chóng việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.
Hệ thống máy tính và máy scan tại Bộ phận Một cửa xã Bàn Đạt chưa đáp ứng nhanh chóng việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Sau khi có văn bản của tỉnh về thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (3/3/2022), UBND huyện Phú Bình đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cho Văn phòng HĐND - UBND huyện và các xã, thị trấn yêu cầu cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định; rà soát các cơ quan, đơn vị chưa có chữ ký số để cấp chữ ký số trong thực hiện số hóa, cải cách TTHC…

Tính từ đầu năm đến ngày 2-8, tỷ lệ hồ sơ được số hóa trên địa bàn huyện mới đạt gần 46%. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt thấp như xã Bàn Đạt 0,06% (1/1.742 hồ sơ được số hóa); xã Úc Kỳ 0,07% (1/1.446 hồ sơ được số hóa); xã Nhã Lộng 1,5% (20/1.330 hồ sơ được số hóa)… Cá biệt, xã Đào Xá chưa có hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa.

Ông Phùng Văn Xuyên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phú Bình, thông tin: Sở dĩ tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện đạt thấp là do trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như khối lượng công việc nhiều (đặc biệt là ở lĩnh vực tư pháp hộ tịch) trong khi cán bộ công chức làm nhiệm vụ ở lĩnh vực này ít nên có những TTHC đòi hỏi phải giải quyết ngay trong ngày chưa thể đáp ứng; một số đồng chí lãnh đạo cấp xã do thay đổi vị trí công tác, chưa được cấp chữ ký số nên việc số hóa các thủ tục chưa thực hiện được; một số cán bộ làm việc ở bộ phận một cửa thực hiện việc số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC còn chậm; trang thiết bị, máy móc phục vụ số hóa ở một số địa phương chưa đảm bảo; một bộ phận người dân khi làm TTHC vẫn gửi hồ sơ là bản giấy, cán bộ tại bộ phận một cửa lại phải thực hiện thêm thao tác scan giúp bà con nên mất thêm thời gian giải quyết…

Chia sẻ về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, chị Trần Thị Hải Yến, công chức văn phòng - thống kê xã Bàn Đạt, nói: Do phần mềm chữ ký số thường xuyên báo lỗi (chưa đăng ký hoặc họ tên người dùng không hợp lệ…) nên chúng tôi không thể thao tác được trên môi trường điện tử; trang thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thiếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc (xã mới chỉ có 2 máy scan trong khi cần 4 máy); máy tính sử dụng đã nhiều năm, cấu hình thấp dẫn đến việc sử dụng các phần mềm chậm…

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, huyện Phú Bình phải có 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa.

Do đó, thời gian tới, bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu cho cán bộ, công chức bộ phận một cửa chịu trách nhiệm về kết quả số hóa giải quyết TTHC; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm đối với cán bộ, công chức; tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho cán bộ… huyện Phú Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thanh toán trực tuyến nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện số hóa (hiện nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến của địa phương mới đạt 77,5%).