Meta hỗ trợ doanh nghiệp đăng quảng cáo không phải trả thêm phí dịch vụ của Apple

Theo HNMO 11:21, 09/07/2024

Trong nhiều năm, tính năng quảng cáo sử dụng bài viết có sẵn (Boosted Post) đã hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế trong việc tìm kiếm khách hàng, mà phần lớn người dùng phương thức quảng cáo này đều là các doanh nghiệp nhỏ.

Bắt đầu từ tháng 7 tới, khi sử dụng ứng dụng Facebook hoặc Instagram trên nền tảng iOS để thực hiện quảng cáo, các nhà quảng cáo sẽ bị Apple tính thêm 30% phí dịch vụ trên tổng số tiền quảng cáo, chưa bao gồm thuế hiện hành và các phí địa phương.

Khoản phí dịch vụ này được thu bởi Apple, Meta không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Phí dịch vụ của Apple là kết quả của các cập nhật mà Apple đã thực hiện đối với nguyên tắc đánh giá AppStore.

Meta buộc phải tuân thủ các nguyên tắc của Apple hoặc xóa các bài viết quảng cáo trên các ứng dụng iOS. Meta không muốn loại bỏ tính năng quảng cáo sử dụng bài viết có sẵn (Boosted Post), vì doanh nghiệp sẽ mất đi một phương thức quảng cáo tiện lợi và hiệu quả.

Do vậy, nhằm hỗ trợ hàng triệu doanh nghiệp nhỏ sử dụng tính năng quảng cáo sử dụng bài viết có sẵn (Boosted post) trên Facebook và Instagram, các nhà quảng cáo có thể truy cập trực tiếp trang web Instagram.com hoặc Facebook.com trên thiết bị di động và máy tính để quảng cáo nội dung và tránh khoản phí dịch vụ 30% của Apple. Bằng cách này, các nhà quảng cáo vẫn có thể sử dụng tất cả tính năng tương tự như khi thực hiện quảng cáo từ ứng dụng iOS, và sẽ không bị tính thêm khoản phí dịch vụ của Apple.

Quảng cáo sử dụng bài viết có sẵn (Boosted post) là một sản phẩm quảng cáo dành cho các doanh nghiệp để nhanh chóng quảng cáo nội dung mà không cần phải thiết lập chiến dịch đầy đủ trong trình quản lý quảng cáo. Nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng tính năng này như hình thức quảng cáo duy nhất trên Facebook và Instagram.