TP. Sông Công: Nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt trên 7.100 tỷ đồng

Trịnh Phương 16:35, 30/11/2022

Trong năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn TP. Sông Công ước đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2021; tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Huy động vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Sông Công tăng đã đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho khu vực sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.
Huy động vốn tại các tổ chức tín dụng tăng đã đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Sông Công.

Theo đánh giá của UBND thành phố, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng đã đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho khu vực sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Trước đó, các ngân hàng trên địa bàn TP. Sông Công đã chú trọng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng. Cụ thể như đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi; áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt; dành vốn tín dụng cho vay trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; triển khai biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Để gia tăng huy động vốn, thời gian tới, các ngân hàng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, hấp dẫn như: Gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao hơn cho những khách hàng có khoản tiền gửi lớn, kỳ hạn dài; đẩy mạnh phát triển các ứng dụng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, giúp người dân có thể gửi tiền mọi lúc, mọi nơi…