Nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thanh Phong 16:56, 20/04/2023

Chiều 20-4, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Tham gia có gần 200 học viên thuộc các sở, ngành, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý một số chợ, siêu thị, thương nhân trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được nghe đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phổ biến một số nội dung: Các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trao đổi, thảo luận về những lưu ý khi đăng ký, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung; các phương pháp tiếp nhận, hòa giải, xử lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng; các văn bản pháp luật trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Cùng với đó, học viên được tìm hiểu nội dung Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua lớp tập huấn góp phần giúp các học viên nâng cao kiến thức, hiểu biết về những quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức xã hội tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh.