Thái Nguyên: Doanh thu vận tải, kho bãi tăng 31,3%

Hoàng Cường 10:02, 04/06/2023

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, bước sang năm 2023, hoạt động kinh doanh vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Kinh doanh vận tải xe buýt của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan
Kinh doanh vận tải xe buýt của Công ty CP Thương mại và Du lịch Hà Lan.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm nay, doanh thu vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.940 tỷ đồng  (tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa chiếm tỷ lệ cao nhất, với trên 2.135 tỷ đồng (tăng 27%); doanh thu vận tải hành khách ước đạt 539 tỷ đồng (tăng 54,5%); doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 269 tỷ đồng (tăng 27,7%).

Có được kết quả này là nhờ lượng vận chuyển hành khách đã từng bước tăng trưởng trở lại, đạt 12,7 triệu lượt (tăng 47,8% so với cùng kỳ); lượng luân chuyển hành khách ước đạt 586,2 triệu lượt/km (tăng 49,1%); khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 23,5 triệu tấn (tăng 20,6%); khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 974,4 triệu tấn/km (tăng 23%).


Từ khóa:

vận tải

kho bãi