Thái Nguyên: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5 tăng 1,3%

X.H 11:57, 02/06/2023

Theo số liệu từ Cục Thống kê Thái Nguyên, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2023 đạt trên 5.566 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Điểm bán lẻ hàng nông sản thực phẩm.
Khách hàng chọn mua sản phẩm tại một điểm bán lẻ hàng nông sản.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 28.017 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt gần 1.050 tỷ đồng, tăng 13,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt trên 26.911 tỷ đồng, tăng 42,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 56 tỷ đồng, tăng 45,7%.

Chia theo ngành hoạt động, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 19.884 tỷ đồng (chiếm 71% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng), tăng 28,1% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt trên 4.797 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác đạt trên 3.335 tỷ đồng, tăng 28,8%.