Thái Nguyên: Tổng doanh thu bán lẻ tăng 46,5%

X.H 10:07, 31/03/2023

Trong quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 17 nghìn tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. 

Bán lẻ xe máy tại Cửa hàng Vinamotor, đường Bắc Sơn (TP. Thái Nguyên).
Bán lẻ xe máy tại Cửa hàng Vinamotor trên đường Bắc Sơn (TP. Thái Nguyên).

Chia theo thành phần kinh tế, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 620,8 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 16,4 nghìn tỷ đồng, tăng 48,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,9 tỷ đồng, tăng 55,8%.

Chia theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 71,1% trong tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng), tăng 31,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 233,5%; doanh thu dịch vụ du lịch, lữ hành ước đạt 51 tỷ đồng, tăng gấp 19,2 lần...

Năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là 63,8 nghìn tỷ đồng.