Công ty CP nhiệt điện An Khánh:
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.155 tỷ đồng

Hoàng Cường 12:48, 11/01/2023

Năm 2023, Công ty CP Nhiệt điện An Khánh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.155 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2022), doanh thu trên 2.600 tỷ đồng (bao gồm sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ).

Công nhân vận hành máy móc thiết bị sản xuất. (nguồn ảnh: CTV)
Công nhân vận hành máy móc thiết bị sản xuất. (Ảnh: C.T.V)

Để hoàn thành mục tiêu này, Công ty đề ra nhiều giải pháp, gồm: Tăng cường ứng dụng và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa các công đoạn sản xuất; tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong sản xuất...

Công ty CP Nhiệt điện An Khánh là đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải điện, khai thác, chế biến khoáng sản, đầu tư tài chính, thương mại - dịch vụ... Hiện nay, Công ty đang giải quyết việc làm cho trên 500 lao động, mức thu nhập bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, Công ty nộp ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.