Công ty TNHH NatSteelVina: Doanh thu vượt 32% kế hoạch

X.H 11:17, 27/12/2022

Năm 2022, Công ty TNHH NatSteelVina (Thép Việt Sing) sản xuất được gần 166 nghìn tấn thép cán, đạt 111% kế hoạch năm; tiêu thụ trên 163 nghìn tấn thép cán, đạt 109% kế hoạch.

Phòng Điều hành dây chuyền sản xuất của Công ty. Ảnh: Quốc Hùng (Tisco Thái Nguyên).
Phòng điều hành dây chuyền sản xuất của Công ty. Ảnh: Q.H (TISCO Thái Nguyên).

Do gặp nhiều khó khăn bởi biến động của thị trường thép, từ quý II năm nay giá thép liên tục giảm sâu và có sự cạnh tranh gay gắt nên chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2022 của Công ty không đạt theo kế hoạch. Tuy nhiên, đơn vị đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tổng doanh thu của Công ty đạt 3.081 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm và tăng 13% so với năm 2021; bảo đảm việc làm ổn định cho trên 200 lao động, với thu nhập bình quân đạt trên 11,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và nộp đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Trong năm 2023, Công ty TNHH NatSteelVina tiếp tục tăng cường công tác quản lý; triển khai giải pháp kỹ thuật, tổ chức sản xuất phát huy hiệu quả ổn định và đảm bảo chất lượng, giảm chi phí sản xuất; đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện duy trì sản lượng tiêu thụ cao, hạn chế tồn kho.