TP. Sông Công: Phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt trên 90%

Trịnh Phương 12:11, 07/12/2022

TP. Sông Công hiện được quy hoạch 4 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích khoảng 140ha. Trong đó, CCN Khuynh Thạch hiện có tỷ lệ lấp đầy đạt 55%, CCN Nguyên Gon tỷ lệ lấp đầy đạt 91%; CCN Bá Xuyên đang được triển khai xây dựng hạ tầng (đã giải phóng trên 30/48,5ha); cụm công nghiệp Lương Sơn đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư (điều chỉnh ranh giới, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án bồi thường, tái định cư...). Thành phố phấn đấu đến năm 2025, 4/4 CCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 90%.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Vạn Xuân, thuộc Cụm công nghiệp Nguyên Gon, TP. Sông Công.
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Vạn Xuân, thuộc Cụm công nghiệp Nguyên Gon, TP. Sông Công.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, thành phố đã tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng các CCN.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Thành phố cũng thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án...

Ngoài 4 CCN nêu trên, TP. Sông Công còn có Khu công nghiệp Sông Công 1 và Khu công nghiệp Sông Công 2 đang hoạt động. Sự lớn mạnh của các khu, cụm công nghiệp đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt trên 6.600 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2021.