Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV: Doanh thu vượt 10% kế hoạch năm

Xuân Hải 16:23, 26/11/2022

Trong năm 2022, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Công ty luôn bám sát và thực hiện tốt công tác sửa chữa thiết bị, thực hiện quản lý hồ sơ đúng quy định.
Công ty luôn thực hiện tốt việc sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Tính đến cuối tháng 11/2022, Công ty đạt sản lượng điện phát ra đầu cực trên 743 triệu kWh, tương đương gần 97% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 130 tỷ đồng, vượt gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty hiện đang bảo đảm việc làm ổn định cho gần 280 lao động, với thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng…

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung triển khai chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức sản xuất linh hoạt và thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản trị chi phí, tái cơ cấu, tinh giản bộ máy...

Ngoài ra, Công ty còn quan tâm phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; quan tâm đào tạo, diễn tập sự cố, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và thiết bị, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố về môi trường.