Công ty CP Giấy xuất khẩu Thái Nguyên: Xuất khẩu về đích trước kế hoạch 30 ngày

Xuân Hải 16:24, 09/12/2022

Năm 2022, Công ty CP Giấy xuất khẩu Thái Nguyên (trụ sở tại số 165, đường Dương tự Minh, phường Tân Long, TP. Thái Nguyên) gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu có sự cạnh tranh gay gắt, giá một số loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao… Tuy nhiên, nhờ các giải pháp chủ động nguồn vốn, vật tư, nguyên liệu đầu vào, đơn vị vẫn hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra.

Hoàn thiện các sản phẩm giấy xuất khẩu sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc).
Hoàn thiện các sản phẩm giấy xuất khẩu sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trong năm, Công ty còn chú trọng đầu tư nâng cấp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị và cải tạo hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường.

Lũy kế trong 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty đạt 1,51 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch cả năm; nộp ngân sách Nhà nước gần 400 triệu đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và đạt 105% kế hoạch năm.

Công ty đang bảo đảm việc làm ổn định cho 105 lao động, với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho người lao động.


Từ khóa:

xuất khẩu