Phú Bình: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 23.200 tỷ đồng

Nguyễn Chi (Phú Bình) 13:33, 14/12/2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Phú Bình vẫn đạt trên 23.200 tỷ đồng, bằng 102,74% kế hoạch, tăng 5,78% so với năm trước. Trong đó, khu vực địa phương đạt gần 1.890 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 21.300 tỷ đồng.

Chi nhánh may Phú Bình 2 (Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG Phú Bình) thu hút trên 1.200 lao động.
Chi nhánh may Phú Bình 2 (Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG) thu hút trên 1.200 lao động.

Trong năm, UBND huyện Phú Bình đã chủ động đề xuất, cập nhật vào quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một số dự án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, gồm: 6 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.970ha.

Ngoài ra, ngày 14-11-2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Đức và Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức vào Quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là cơ sở để huyện Phú Bình tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn.

Cũng trong năm 2022, để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Bình đã đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đối với 2 dự án phát triển vùng lạc đỏ và vùng trồng trám đen; phối hợp triển khai thực hiện 4 đề án khuyến công trên địa bàn, với tổng số vốn đầu tư trên 1,4 tỷ đồng.