Gần 100 triệu trang in phục vụ công tác tuyên truyền

Phương Thảo 16:14, 23/12/2022

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá các mặt hàng vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng đột biến, nhưng nhờ sự nỗ lực, sáng tạo của tập thể người lao động, Nhà in Báo Thái Nguyên vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc in báo, Nhà in Báo Thái Nguyên còn là địa chỉ tin cậy trong việc in các ấn phẩm cao cấp trên mọi chất liệu.
Ngoài in báo, Nhà in Báo Thái Nguyên còn là địa chỉ tin cậy trong việc in các ấn phẩm cao cấp trên mọi chất liệu.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức in gần 100 triệu trang in (khổ 13x19cm). Tổng doanh thu đạt gần 6,5 tỷ đồng. Đơn vị nộp ngân sách Nhà nước gần 160 triệu đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho gần 20 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài việc tổ chức in các ấn phẩm của Báo Thái Nguyên bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và phát hành đúng thời gian quy định, Nhà in Báo Thái Nguyên còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức in hàng nghìn ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.


Từ khóa:

nhà in

Báo Thái Nguyên