Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm

Phương Thảo 15:41, 21/11/2023

Từ đầu năm đến nay, vượt qua nhiều khó khăn do sản phẩm tiêu thụ chậm, thị trường thép có sự cạnh tranh gay gắt, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên vẫn duy trì sản xuất ổn định, nhiều chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch năm.

Trong 10 tháng năm 2023, sản lượng phôi thép sản xuất của Công ty đã vượt 21% so với kế hoạch năm.
Trong 10 tháng năm 2023, sản lượng phôi thép sản xuất của Công ty đã vượt 16% so với kế hoạch năm

Tính đến hết tháng 10/2023, sản lượng quặng sắt khai thác của Công ty đạt trên 176.000 tấn, bằng 117% kế hoạch năm; gang lò cao sản xuất 152.000 tấn, bằng 117% kế hoạch; phôi thép sản xuất đạt trên 231.000 tấn, đạt 116% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7.547 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch; tổng doanh thu đạt trên 10.518 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm.

Công ty bảo đảm việc làm ổn định cho gần 3.400 lao động với mức lương bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chủ yếu đề ra năm 2023, trong 2 tháng cuối năm, Công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ, thiết bị; tập trung tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; đẩy mạnh công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm; nỗ lực bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động...