Quân khu 1::
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Phong Sương (Quân khu 1) 15:22, 21/02/2023

Ngày 21/2, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu năm 2023.

Theo đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, nền nếp. Đề cao trách nhiệm tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, lối sống, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm toàn diện, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động kiên quyết; đồng thời kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ những năm qua; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện đối với cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc làm chưa hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, đảng uỷ quân sự địa phương, trực tiếp là ban thường vụ, đồng chí bí thư, cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.