Tăng cường phối hợp trong công tác dân vận

Thiều Chung (Bộ CHQS tỉnh) 18:31, 17/02/2023

Ngày 17/2, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh năm 2023 (viết tắt là Ban Chỉ đạo) - ảnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo và Đại tá Ma Công Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị.

 

Theo đánh giá tại Hội nghị, thực hiện chương trình phối hợp đã được thống nhất, năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo nội dung được phân công. 

Theo đó, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa, như: Tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; chung tay xây dựng nông thôn mới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn; chung tay vì người nghèo, triển khai “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trong dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng… 

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc.

Theo chương trình phối hợp được thống nhất tại Hội nghị, năm 2023, công tác dân vận sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nòng cốt là các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”...