Chi bộ Thành Tiến nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quỳnh Mai 11:04, 16/02/2023

Chi bộ Thành Tiến, Đảng bộ xã Tràng Xá (Võ Nhai), liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm (2017-2021).

Chè là cây trồng chủ lực ở xóm Thành Tiến.
Chè là cây trồng chủ lực ở xóm Thành Tiến.

Chi bộ Thành Tiến có 30 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt Đảng. Các đảng viên trong Chi bộ đều có tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Năm 2022, Chi bộ Thành Tiến đã quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Qua đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết trong Chi ủy, Chi bộ được nâng cao.

Nhờ sự lãnh đạo của Chi bộ, đời sống kinh tế của các hộ dân trong xóm ngày càng cao. Cây trồng chủ lực của xóm là cây chè, cây lâm nghiệp và các cây ăn quả. Xóm đang tích cực xây dựng và phát triển các mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP và các mô hình chăn nuôi bò, nuôi cá. Sản lượng chè búp khô đạt trên 32 tấn; nuôi trồng thủy sản đạt 1,6 tấn/năm. Chăn nuôi luôn duy trì đàn bò 3B là 22 con, đàn trâu 6 con. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm ước đạt trên 37 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn dưới 2%.

Đồng chí Chu Văn Định, Bí thư Chi bộ Thành Tiến, khẳng định: Trong nhiều năm qua, tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của xóm, và các đoàn thể, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong 5 năm qua, Chi bộ đã giới thiệu được 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp phát triển Đảng; kết nạp được 3 quần chúng vào Đảng…