“Gieo mầm” tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Hải Hằng 07:34, 06/02/2023

Là thành phố công nghiệp, Phổ Yên được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, số lượng công nhân, lao động ngày càng đông. Nhìn nhận đây là nguồn phát triển Đảng dồi dào, nên cùng với tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ TP. Phổ Yên luôn coi việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, những công nhân Công ty CP Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet luôn tiên phong, gương mẫu.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, những công nhân Công ty CP Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet luôn tiên phong, gương mẫu.

Là một trong những chi bộ doanh nghiệp được thành lập đầu tiên của TP. Phổ Yên, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, Chi bộ Công ty TNHH Cường Đại kết nạp từ 1-2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên từ 6 đồng chí lên 16 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, khẳng định được vai trò lãnh đạo trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Các đảng viên đoàn kết, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án. Hiện mỗi năm Công ty đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Tấn Đức, trụ sở tại phường Đồng Tiến, đã công bố Quyết định của Thành ủy Phổ Yên về việc thành lập Chi bộ Công ty trực thuộc Thành ủy Phổ Yên. Chi bộ có 14 đảng viên. Những đảng viên của Chi bộ đều đã được lựa chọn rất kỹ, từ tư tưởng, nhận thức, năng lực làm việc và đạo đức, lối sống.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Bí thư Chi bộ, cho biết: Công ty CP Tập đoàn Tấn Đức được thành lập từ năm 2006, hiện có trên 200 cán bộ, công nhân. Chi bộ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động. Kịp thời xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc; phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra...

Nhằm “ươm mầm” tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, phát triển đảng viên cả về chất và lượng, những năm qua, Thành ủy Phổ Yên đã chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền. Cấp ủy cơ sở và đoàn thể trong doanh nghiệp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, để đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng.

Đồng thời, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào.

Thành ủy quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các chi, đảng bộ doanh nghiệp; dựa vào chỉ tiêu phát triển đảng viên của các doanh nghiệp để mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

Đến nay, ngoài Công ty TNHH Cường Đại và Công ty CP tập đoàn Tấn Đức, một số doanh nghiệp khác tại Phổ Yên cũng đã có tổ chức đảng như: Công ty CP Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet, Công ty TNHH Hùng Cường… với tổng số đảng viên gần 100 đồng chí.

Theo đánh giá của Thành ủy Phổ Yên: Nhìn chung, các chi bộ đều hoạt động có hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt các phong trào thi đua, tích cực chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...

Các cán bộ, công nhân, người lao động sau khi trở thành đảng viên đã thể hiện sự gương mẫu, thực hiện tốt các phong trào thi đua, không ngừng trau dồi, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, chỉnh đốn tác phong, lối sống, không ngừng hoàn thiện bản thân, làm nòng cốt trong doanh nghiệp.