Định Hóa: Tiếp tục củng cố hạ tầng số

Công Sơn (Định Hóa) 14:49, 03/02/2023

Hạ tầng số có vai trò quan trọng trong việc kết nối dữ liệu, đáp ứng phương thức quản lý thông minh. Xác định được điều này, thời gian qua, huyện miền núi Định Hóa đã tăng cường củng cố hạ tầng số, từng bước đáp ứng tốt hơn công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

hệ thống camera an ninh của thị trấn Chợ Chu
Hệ thống camera an ninh tại thị trấn Chợ Chu (Định Hóa).

Trong các hạ tầng số, viễn thông là một trong những yếu tố quan trọng. Theo đó, năm 2022, huyện Định Hóa đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng 7 trạm thu phát sóng di động (BTS), nâng tổng số trạm trên địa bàn lên 115 trạm. Trong đó, những "điểm lõm" về sóng di động lâu năm như xóm Sự Thật, xã Quy Kỳ hay xóm Cà Đơ, xã Lam Vỹ đã được phủ sóng 4G.

Ngoài ra, địa phương tiếp tục rà soát các vị trí sóng yếu hoặc không có sóng để đề nghị Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) hỗ trợ trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera thông minh phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền và đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt được 270 mắt camera tại các tuyến đường giao thông, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Huyện cũng triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn…