TP. Sông Công: Giải phóng mặt bằng trên 100ha thực hiện các dự án

Trịnh Phương 10:42, 10/03/2023

Năm 2023, TP. Sông Công triển khai thực hiện 34 dự án đường giao thông, khu dân cư, khu đô thị... với tổng diện tích quy hoạch trên 270ha. Để thực hiện hiệu quả nội dung này, thành phố đã xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 100ha để thực hiện các dự án.

Dự án mở rộng Quảng trường và xây dựng Hội trường Thành ủy Sông Công đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện.
Dự án mở rộng quảng trường và xây dựng Hội trường Thành ủy Sông Công đang được địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND TP. Sông Công chỉ đạo các phòng, ban và các xã, phường đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác GPMB; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong đó, tập trung cao độ cho các dự án trọng điểm: đường du lịch Sông Công - Núi Cốc; Khu dân cư hai bên đường Sông Công - Núi Cốc; Dự án mở rộng quảng trường 1-7, Công viên TP. Sông Công…

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác GPMB, thành phố cũng kiên quyết thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành, không hợp tác…

Tính đến hết tháng 2/2023, UBND TP. Sông Công đã ban hành quyết định phê duyệt thu hồi gần 3ha đất của 47 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với số tiền chi trả hỗ trợ, bồi thường GPMB trên 10,6 tỷ đồng.