Ngăn chặn hơn 40 nghìn lượt truy vấn trái phép hệ thống thông tin

Thu Hà 16:14, 05/04/2023

Từ đầu năm tới nay, Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Nguyên (SOC) đã phát hiện trên 130 triệu lượt truy vấn đến hệ thống; ngăn chặn hơn 40 nghìn lượt truy vấn, dò, quét trái phép; ngăn chặn, loại bỏ hơn 20.000 thư rác, chặn và xử lý trên 500 thư chứa mã độc. Máy tính của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phát hiện trên 155.000 cảnh báo, trong đó có 9.000 cảnh báo nguy hiểm, đã xử lý và khắc phục trên 600 máy tính.

Các sở, ban, ngành đang vận hành 21 hệ thống thông tin, chiếm 70% số hệ thống thông tin toàn tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ Sở Giao thông Vận tải sử dụng Hệ thống thông tin cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Các sở, ban, ngành đang vận hành 21 hệ thống thông tin, chiếm 70% số hệ thống thông tin toàn tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ Sở Giao thông Vận tải sử dụng Hệ thống thông tin cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho các hệ thống phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số tiếp tục được tăng cường.

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà soát tổng thể 100% hệ thống thông tin đang vận hành, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, cập nhật các bản vá lỗi mới nhất, cấu hình tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho hệ thống. Đồng thời tổ chức giám sát an toàn thông tin 24/7 cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

Hiện nay, số hệ thống thông tin của toàn tỉnh là 30/30, trong đó, số hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành là 21, số hệ thống thông tin của các huyện, thành phố là 9.