THÔNG BÁO: Xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2023

TNĐT 15:18, 01/02/2023

1. Đối tượng
Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp Đại học, ngành hoặc chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục tiểu học (đối với thí sinh có hộ khẩu tỉnh ngoài khi trúng tuyển phải cam kết công tác ít nhất 03 năm tại tỉnh Bắc Giang).
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: tổng số 160 chỉ tiêu.
3. Thời gian nhận phiếu đăng ký: từ ngày 15/02/2023 đến 16 giờ, ngày 27/02/2023.
Thông tin chi tiết: trang điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: http//snv.bacgiang.gov.vn hoặc liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển (Sở Nội vụ - Số điện thoại 02043.554.908) để được giải đáp./.