Văn phòng Công chứng Nguyễn Yến thông báo thay đổi địa chỉ hoạt động

TNĐT 14:46, 02/03/2023

 

 

- Văn phòng Công chứng Nguyễn Yến hoạt động từ ngày 26/11/2020 tại tổ dân phố Yên Ninh, phường Ba Hàng, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy phép đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ ngày 26/11/2020 do Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên cấp. Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Yến: Ông Dương Văn Phong; hộ khẩu thường trú: Xóm Ấm, xã Hồng Tiến, T.X Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Số Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên: 3504/QĐ-BTP ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Từ ngày 28/02/2023, Văn phòng Công chứng Nguyễn Yến chuyển trụ sở hoạt động công chứng đến: Tổ dân phố Diện, phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 86/QĐ-STP do Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/02/2023 (QĐ về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Công chứng) và Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp cấp lần thứ 3 ngày 28/02/2023.

Văn phòng Công chứng Nguyễn Yến