Việt Nam có thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TNĐT 10:24, 08/02/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới, với 9 nghi lễ, lễ hội, nghệ thuật trình diễn…

Mo Mường là nghi lễ dân gian độc đáo, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ Mường.
Mo Mường là nghi lễ dân gian độc đáo, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ Mường.

Theo đó, có các di sản ở các tỉnh, thành phố được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này, gồm: Lễ hội Kỳ Yên, đình Dĩ An (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lễ hội đình Thần Nguyễn Trung Trực (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Lễ hội đền Hóa Dạ Trạch (xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Lễ hội đền Đa Hòa (xã Bình Minh, huyện Khoái Châu - xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); Mo Mường thuộc các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (thành phố Hà Nội); Lễ hội Thái bình xướng ca (xã Thanh Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định); Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam (thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang); nghệ thuật sân khấu Dì Kê của người Khmer (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang); Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai (xã Phước Hòa, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

Trước đó, ngày 16/1/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có quyết định ghi danh lễ hội đền Đông Cuông (thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chủ tịch UBND các cấp chính quyền nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.