Phú Lương: Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022

Lan Anh (Phú Lương) 16:45, 30/11/2022

Ngày 30-11, UBND huyện Phú Lương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Ngày hội việc làm năm 2022.

Đông đảo người dân tham gia tư vấn, tìm hiểu thông tin việc làm, học nghề.

Ngày hội việc làm huyện Phú Lương năm 2022 gồm các nội dung: tư vấn tập thể, giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin tuyển sinh đào tạo, thông tin thị trường lao động; cung cấp thông tin chương trình đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn; hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề trực tiếp và trực tuyến.

Ngoài ra, trong Ngày hội, các hộ nghèo, đồng bào sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số được tư vấn trực tiếp về thị trường lao động, chính sách pháp luật lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày hội việc làm năm nay có sự tham gia của 12 công ty, doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh, với nhu cầu tuyển dụng trên 6.000 lao động. Ngày hội việc làm đã thu hút hơn 800 người lao động ở các xã, thị trấn và học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện tham gia và tìm hiểu thông tin.

Đây là năm thứ 3 huyện Phú Lương phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tại địa phương, nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động cho người dân trên địa bàn, thúc đẩy cung - cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.