Định Hóa khai thác tiềm năng kinh tế rừng

Dương Hưng 16:30, 17/11/2023

Trên địa bàn huyện Định Hóa có gần 33.680ha rừng, chiếm 64% diện tích đất tự nhiên, trong đó rừng đặc dụng là trên 5.500ha, rừng phòng hộ gần 9.960ha, rừng sản xuất trên 17.900ha. Với diện tích rừng lớn nên từ lâu, phát triển kinh tế đồi rừng đã trở thành hướng đi chính của nhân dân địa phương...