Thêm quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ

Thu Hà 09:54, 09/11/2023

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả để thay đổi nhận thức, xây dựng nhiều mô hình phù hợp, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em...