Phát triển ngành nghề nông thôn: Chuyển biến cả lượng và chất

Nhị Hà 16:54, 31/10/2023

Tại Thái Nguyên, lao động ở khu vực nông thôn hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Do vậy, việc phát triển ngành nghề được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh...