Xây dựng thương hiệu nông sản cho nông dân

Lưu Phượng 10:14, 08/11/2023

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị, “chắp cánh” cho các loại nông sản vươn xa. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ bà con nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, góp phần đẩy mạnh việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển...