Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Dương Hưng 09:30, 10/11/2023

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...