Phát triển đô thị là động lực của phát triển kinh tế 

Hoài Anh 12:18, 30/11/2022

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/1/2022 về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06, ngày 11-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 148/NQ–CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW với 5 nhóm nhiệm vụ với 33 nhiệm vụ và 15 chỉ tiêu cụ thể.

Hội nghị tập trung đánh giá thành tựu trong công tác quản lý và phát triển đô thị Việt Nam sau chặng đường gần 15 năm kể từ Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2009. Trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập và bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý phát triển đô thị của Việt Nam trong bối cảnh mới. Đồng thời phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW; thảo luận  phương hướng, xác định các nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phổ biến nội dung điều chỉnh của Nghị quyết số 1210/2016 về phân loại đô thị, làm cơ sở phân loại đô thị cho giai đoạn tiếp theo; đóng góp và kinh nghiệm xây dựng thể chế chính sách, xây dựng dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thảo luận định hướng phát triển các đô thị Việt Nam trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Phát triển đô thị là động lực của phát triển kinh tế. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất để đưa Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống; giải quyết những điểm nghẽn để quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc...

Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực, nâng cao lượng và chất của quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị trong 10 năm tới; định hướng đến 2045 Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển...