Thái Nguyên: Trên 1.700 trưởng xóm, tổ dân phố là đảng viên

Duy Phương 15:51, 18/09/2023

Đề án số 07-ĐA/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về  “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025” đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh có trên 90% trưởng thôn, xóm, tổ dân phố là đảng viên.

Anh Hoàng Quốc Trung (thứ hai từ trái sang), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng (Phú Lương) đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Đảng viên Hoàng Quốc Trung (thứ hai từ trái sang), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng (Phú Lương) đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Bám sát chỉ tiêu này, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, như: Tập trung rà soát, lựa chọn những người có năng lực, uy tín đảm nhận vị trí trưởng xóm, tổ dân phố, từ đó bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; hoặc giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào chức vụ này...

Kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án, đến nay toàn tỉnh có 1.713 trưởng xóm, tổ dân phố là đảng viên, chiếm tỷ lệ 75,9% (tăng 4,9% so với thời điểm ban hành Đề án).

Theo đánh giá của cấp ủy các cấp, đội ngũ trưởng xóm, tổ dân phố là đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm, cùng chi bộ xóm, tổ dân phố thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào ở địa phương.