Hiệu quả sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tại Sông Công

Hải Hằng 08:51, 16/05/2024

Thời gian qua, việc triển khai ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ TP. Sông Công. Sổ tay còn là kênh thông tin hữu ích, hỗ trợ đảng viên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên.

Các đảng viên TP. Sông Công tra cứu thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.
Các đảng viên TP. Sông Công tra cứu thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đảng bộ TP. Sông Công có 33 chi, đảng bộ trực thuộc, với 6.080 đảng viên, sinh hoạt tại 335 chi bộ dưới cơ sở. Sau khi tỉnh ban hành kế hoạch triển phầm mềm STĐVĐT, Đảng bộ thành phố đã thành lập Ban Biên tập, Tổ thư ký giúp việc, đồng thời từng bước hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành ứng dụng STĐVĐT.

Để triển khai một cách đồng bộ ứng dụng tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc cài đặt ứng dụng tại các chi, đảng bộ cơ sở. Cùng với đó là chỉ đạo xây dựng video hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ triển khai, đăng tải hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên cổng thông tin điện tử của thành phố, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của thành phố.

Bên cạnh đó, Thành ủy thành lập Tổ quản trị ứng dụng STĐVĐT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp hướng dẫn các cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trung Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Sông Công, cho biết: Các đồng chí cấp ủy viên và đội ngũ bí thư chi bộ là những người cài đặt trước tiên, sau đó có trách nhiệm vận động, hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng, thông qua nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể như: Trực tiếp xuống các nhà văn hóa của các xóm, tổ dân phố trên địa bàn được phụ trách để hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng, đến từng gia đình để hỗ trợ cài đặt trực tiếp đối với đảng viên cao tuổi, khó tiếp cận với công nghệ thông tin, gọi điện thoại hướng dẫn những đảng viên phải cách ly do dịch bệnh…

Nhằm giúp đảng viên tra cứu thông tin, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống lịch sử của Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Biên tập cập nhật lên ứng dụng STĐVĐT 74 văn bản, tài liệu về chỉ thị, nghị quyết, các văn kiện, chương trình hành động... Đồng thời đăng tải tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên ứng dụng STĐVĐT.

Nội dung sinh hoạt của các chi bộ bám sát vào định hướng của cấp trên, có đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng tháng, 100% chi, đảng bộ đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ và đưa nội dung sinh hoạt chi bộ lên hệ thống giúp các đảng viên có tài liệu nghiên cứu, theo dõi và chuẩn bị ý kiến thảo luận tại các kỳ sinh hoạt. Sau khi kết thúc sinh hoạt, đồng chí bí thư hoàn chỉnh nghị quyết, chụp ảnh đưa lên ứng dụng và đánh giá kết quả sinh hoạt trên ứng dụng.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Dọc Dài, phường Bách Quang, cho biết: STĐVĐT giống như một thư viện thu nhỏ, trong đó có đầy đủ tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đảng, rất thuận tiện cho đảng viên cập nhật thông tin, theo dõi lịch sinh hoạt, công tác...

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thường trực Thành ủy Sông Công chỉ đạo các cơ quan tham mưu ngoài việc cung cấp nội dung sinh hoạt hằng tháng, còn thực hiện xây dựng chuyên mục “thông tin thời sự” gồm các nội dung: vấn đề thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, các văn bản mới, chính sách mới được triển khai, ban hành... 

Do được tiếp cận trước nội dung sinh hoạt, có thời gian nghiên cứu tài liệu, nên đảng viên không còn đến với buổi sinh hoạt trong tâm thế thụ động mà đã có sự tương tác, trao đổi tích cực, thảo luận sôi nổi để xây dựng nghị quyết của chi bộ. Chính nhờ sự trao đổi, thảo luận tích cực của đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn địa phương.

Với những giải pháp đồng bộ, đến nay, 100% đảng viên đã đăng ký tài khoản được chuẩn hóa thông tin tài khoản; TP. Sông Công trở thành đơn vị dẫn đầu trong khối các huyện, thành trên địa bàn tỉnh về cài đặt ứng dụng STĐVĐT. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy đã thực hiện chuẩn hóa và cập nhật chính xác thông tin của đảng viên.