Ba công khai

Hằng Nga 09:01, 21/05/2023

Một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc đó là quy chế “Ba công khai”. Ba công khai gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và công khai thu-chi tài chính.

Chúng tôi đi thực tế tại các trường học trên địa bàn tỉnh và nhận thấy, nhiều trường đã thực hiện tốt nội dung này, tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có những cơ sở giáo dục thực hiện chưa đồng bộ, bài bản dẫn đến những khiếu nại, thắc mắc, đặc biệt là liên quan đến các khoản thu đầu năm học.

Đầu năm học 2022-2023, phụ huynh của một trường tiểu học trên địa bàn TP. Thái Nguyên phản ánh với chúng tôi việc ngày 5-9, trường tổ chức khai giảng đầu năm học mới; ngày 6-9, mới thông báo tới phụ huynh của lớp thông qua đại diện tạm thời Hội phụ huynh học sinh của lớp là mỗi lớp sẽ đóng 530 nghìn đồng tiền thuê rạp che nắng, mưa cho học sinh. Khoản thu này không hề có thông báo, bàn bạc hay được sự đồng ý từ phụ huynh trong lớp trước khi thu.

Theo phản ánh của vị phụ huynh này, sau khi có ý kiến thắc mắc về khoản thu nêu trên, Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) Nhà trường đã họp, thay vì giải quyết vấn đề thì người đại diện của Ban đã có những lời lẽ xúc phạm cá nhân phụ huynh học sinh có ý kiến thắc mắc.

Trực tiếp tham gia buổi làm việc giữa phụ huynh có đơn kiến nghị và hiệu trưởng nhà trường, cô Hiệu trưởng cho rằng việc triển khai các khoản thu để thuê rạp là do Ban đại diện CMHS Nhà trường bàn bạc thực hiện, cô không nắm cụ thể!

Sự việc trên cho thấy, các khoản thu dù không lớn, song nếu công khai dự toán tổ chức hoạt động, xin ý kiến các bậc phụ huynh toàn trường thống nhất mới tổ chức thực hiện mới đúng các quy định. Thứ hai, các hoạt động của Ban đại diện CMHS nhà trường dù lớn dù nhỏ đều phục vụ việc học tập của học sinh, lãnh đạo các nhà trường cần nắm chắc để có sự phối hợp thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch.

Những năm học trước đã có trường học trên địa bàn tỉnh ban đại diện CMHS dùng nguồn quỹ chi tiêu không đúng mục đích, hỗ trợ các hoạt động của tổ chuyên môn trường, hỗ trợ khen thưởng con cán bộ, giáo viên trường có thành tích cao trong học tập… đã phải truy thu trả lại phụ huynh.

Thực tế những năm qua cho thấy, các khoản thu hay phát sinh nhiều ý kiến trái chiều nhất chính là các khoản được gắn "mác” hội phụ huynh tự thỏa thuận, vận động. Sự việc nêu trên cũng là bài học cho các nhà trường trong hoạt động thu, chi. Cần tách bạch rõ ràng các khoản thu của trường riêng; các khoản thu thỏa thuận phải do ban đại diện CMHS các lớp đưa ra bàn bạc, triển khai, tiến hành thu và quản lý chi tiêu. Dù các khoản thu theo quy định hay tự nguyện cũng đều phải bám sát các quy định để thực hiện nghiêm túc.