Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên:
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Giáo dục

Hằng Nga 16:07, 19/05/2023

Ngày 19-5, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng 150 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn Ngành quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức và người lao động; hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra.

Công đoàn ngành đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Trong 5 năm, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân cho 12.318 lượt người, với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã kết nạp 204 đoàn viên; số công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%...

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đề ra nhiều chỉ tiêu, trọng tâm là tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phấn đấu kết nạp 100% người lao động tuyển mới vào tổ chức công đoàn; trên 95% nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; giới thiệu 450-550 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Đại hội đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.